Новини

Неучебен ден
2009-12-20
21.12.2009год. е обявен за неучебен ден!
още...
На училище!
2009-11-13
Грипната ваканция е прекратена!
още...
Грипна ваканция!
2009-11-08
Грипната ваканция се удължава!
още...
» »»

Подменю

Потребител

Забравена парола?

Какво можем да правим в Paint

Какво можем да правим в  Paint?  
 
За да копирате:
  Маркирайте (изберете) изображението
  От менюто Edit (редактирай) изберете команда Copy (копирай)
  От менюто Edit изберете команда Paste (залепи).
  Преместете новото изображение на желаното място
  За да размножите изображение:
  Маркирайте (изберете) изображението.
  Натиснете клавиш Shift и влачете в желаната посока.
  За да изрежете част от изображение:
  Маркирайте (изберете) изображението.
  От менюто Edit изберете команда Cut (режи).
  За да промените широчината или височината:
  Маркирайте (изберете) изображението.
  Посочете с мишката една от точките на контура.
  Показалецът на мишката се превръща в двупосочна стрелка. 
  Натиснете левия бутон на мишката и влачете в желаната посока.
  За да можете да създадете цветове по ваш избор, направете следното:
 
1.      Щракнете два пъти с левия бутон на мишката върху палитрата.
         Появява се прозорец Edit Color (редактирай цвят).
2.      За да създадете нов цвят, изберете Define Custom Color (създай потребителски цвят).       Прозорецът се разширява.
3.      Придвижете с показалеца на мишката знаците в полетата, докато получите желания от вас цвят. 
4.      Изберете Add to Custom Color (добави към потребителските цветове). 
5.      Ако искате да създадете нови цветове, щракнете с мишката върху белите правоъгълници под надписа Custom Colors мишката и изпълнете действията 3 и 4. 
6.      След като създадете новите цветове, щракнете с левия бутон на мишката върху  ОК.   речник
 
Edit - редактирай
 
Copy - копирай
 
Pasteпостави (залепи)
 
Cut - режи
 
Color - цвят
 
Edit Colorредактирай цвят
 
Define Custom Colorсъздай потребителски цвят
 
Colorsцветове