Новини

Неучебен ден
2009-12-20
21.12.2009год. е обявен за неучебен ден!
още...
На училище!
2009-11-13
Грипната ваканция е прекратена!
още...
Грипна ваканция!
2009-11-08
Грипната ваканция се удължава!
още...
» »»

Подменю

Потребител

Забравена парола?

Примерен тест

Планини, равнини и води в моята родина

1. Попълни таблицата:
 
 Планина
Връх
 
Мусала
Стара планина
 
 
Вихрен
Витоша
 
Родопи
 

2. Задраскай грешната дума:
 
Най-обширната равнина в България е (Дунавската равнина/ Горнотракийската низина).
 
На (изток/юг) от Стара планина се редуват Задбалканските (езера и язовири/полета и котловини). Това са Софийското, (Плевенското, Карловското и Казанлъшкото) поле.
Наричат ги още (Розовата долина/Слънчевото поле).
 
В (Северна / Южна) България е разположена Горнотракийската низина През нея протича река ( Искър/Марица).
 
3. Довърши изреченията:
 
• „Врата към света” наричаме ..................................................................................
 
• Единствената българска плавателна река е .........................................................
 
• В Рила и Пирин има бистри ..................................................................................
 
• Язовирът е ..............................................................................................................
 
4. Подчертай богатствата, които получаваме от водните басейни :
 
билки, плажове, риба, руди и полезни изкопаеми, сол, корабоплаване, алпинизъм, туризъм,
електрически ток, гъби, вода за пиене, дърводобив, лечебни (минерални) води
 
5. Попълни пропуснатото:
 
Най-дългата българска река е ............................................................................................
 
Най-пълноводната българска река е .................................. ……………………………..
 
Единствената плавателна река в България е…………………………….........................