Новини

Неучебен ден
2009-12-20
21.12.2009год. е обявен за неучебен ден!
още...
На училище!
2009-11-13
Грипната ваканция е прекратена!
още...
Грипна ваканция!
2009-11-08
Грипната ваканция се удължава!
още...
» »»

Подменю

Потребител

Забравена парола?

Пред картата на родината - примерен тест

1.     
3т.
 
Нашата родина е .................................................... . Разположена е  в континента  ........................................, на ............................................................................полуостров.  
 
2.     
3т.
 
Символите на нашата родина са:............................, ................................и....................  
 
3.     
1т.
 
На герба е изписано:
 
а) “ Мила  Родино, ти си земен рай.”
 
б) “ Съединението прави силата.”
 
в) “Сговорна дружина планина повдига.”  
 
4.     
1т.
 
Тържествена песен, която прославя родината се нарича.................................  
 
5.     
2т.
 
На картата родината ни е изобразена в силно умален вид с помощта на ............................................................... и ..............................................................    
 
6.     Основните посоки на картата са:
4т.
 
а) …………………. б)………………… в)…………………. г)………………….


 
7.     
1т.
 
Равнините са оцветени: а) със зелен цвят     б) със син цвят    в) с кафяв цвят  
 
8.  Планините са оцветени:

1т.
 
а) със син цвят    б) с кафяв цвят    в) със зелен цвят  
 
9. Водите са оцветени:
1т.
 
а) с кафяв цвят    б) със зелен цвят     в) със син цвят                


 
10. Междинните посоки на картата са:   ( 4т.)   
 
а)…………………………………………………. б)…………………………………………………. в)…………………………………………………. г)…………………………………………………..    
 
11. С Черно море България граничи на:
1т.
 
а) север    б) юг    в) изток    г) запад  
 
12. На запад България граничи с:
 
а) Черно море     б) Сърбия и Македония   в) Гърция и Турция   г) Румъния
1т.
 

 
  13. България граничи на юг с: 
1т.
 
а) Гърция и Турция   б) Румъния     в) Черно море     г) Сърбия и Македония  
 
14 .Северната граница на България е:
1т.
 
а) Гърция и Турция    б) Черно море    в) Сърбия и Македония    г) Румъния  

Скала за оценяване:
25 - 23т. – Отличен
 
22 - 19т. – Много добър
 
18 - 14т. – Добър
 
13 - 8т.   – Среден
 
7 - 0т.     – Слаб
 


 
 

 
                                                                                         Общ брой точки: