Новини

Неучебен ден
2009-12-20
21.12.2009год. е обявен за неучебен ден!
още...
На училище!
2009-11-13
Грипната ваканция е прекратена!
още...
Грипна ваканция!
2009-11-08
Грипната ваканция се удължава!
още...
» »»

Подменю

Потребител

Забравена парола?

Математиката - лесна и интересна

Допълнителни задачи за ІІІ клас.  
  Решете задачите върху аритметичните действия, като съставите числови изрази:
  а) Разликата на числата 600 и 200 съберете с частното на 50 и 5.
 
б) Частното на числата 81 и 9 съберете с произведението на 10 и 9.
 
в) Разликата на числата 100 и 50 съберете с произведението на 3 и 5.
г) Разликата на числата 900 и 40 съберете със сбора на 200 и 20.
 
д) Частното на числата 56 и 7 съберете с разликата на 180 и 80.
е) Частното на числата 64 и 8 съберете със 730 и 30.
 
ж) Сборът на 220 и 400 съберете с произведението на 7 и 3.
 
з) Сборът на 710 и 60 съберете с произведението на 5  и 4.
 
и) Сборът на числата 300 и 400 съберете с частното на 36 и 6.
 
й) Сборът на числата 750 и 120 съберете с разликата на 38 и 29.
к) От сбора на числата 840 и 140 извадете произведението на 8 и 10.
 
л) От разликата на числата 780 и 60 извадете сбора на 320 и 400.
 
м) От произведението на числата 7 и 9 извадете разликата на 860 и 800.
 
н) Частното на числата 72 и 8 съберете с разликата на 540 и 100.
 
о) От сбора на числата 530 и 30 извадете разликата на 840 и 800.  
  Решете числовите изрази:
  а) ( 500 – 400 ) + ( 18 : 9 ) =
 
б) ( 56 : 8 ) + ( 9 . 8 ) =
 
в) ( 300 – 200 ) + ( 8 . 4 ) =
 
г) ( 800 – 600 ) + ( 250 + 30 ) =
 
д) ( 24 : 4 ) + ( 280 – 40 ) =
 
е) ( 42 : 6 ) + ( 820 + 40 ) =
 
ж) ( 850 + 100 ) + ( 5 . 3 ) =
 
з) ( 80 + 500 ) + ( 48 : 6 ) =
 
и) ( 700 + 100 ) + ( 56 – 38 ) =
 
й) ( 480 – 80 ) – ( 500 – 300 ) =
 
к) ( 750 + 110 ) – ( 6 . 10 ) =
 
л) ( 850 – 30 ) – ( 520 + 300 ) =
 
м) ( 48 : 6 ) + ( 750 – 700 ) =
 
н) (380 – 300 ) -  ( 56 : 8 ) =
 
о) ( 850 – 800 ) -  ( 24 : 6 ) =  
  Обиколката на равностранен триъгълник е 27 см.  Намерете обиколката на квадрат със страна, равна на страната на триъгълника.
 
  В едно училище има 33 второкласници и 28 третокласници. От тях 39 са момичета, а останалите – момчета. Колко са момчетата във втори и трети клас?
 
  В градска спортна школа има 160 момичета, които са със 60 повече от момчетата. Колко общо са децата в спортната школа?
 
  На пристанището във Варна от пътнически кораб „Чайка” слезли 200 пътници, а от кораб „Гларус” – със 100 пътници повече. Колко пътници са слезли от двата кораба?