Новини

Неучебен ден
2009-12-20
21.12.2009год. е обявен за неучебен ден!
още...
На училище!
2009-11-13
Грипната ваканция е прекратена!
още...
Грипна ваканция!
2009-11-08
Грипната ваканция се удължава!
още...
» »»

Подменю

Потребител

Забравена парола?

Основни бутони

Основни бутони  
 
Enter – преминаване на нов ред
 
Del (Delete) – за изтриване на въведена информация
 
Esc – прекратяване на избрана програма  
 
Tab – изместване на текстовия курсор на определен брой интервали  
 
Caps Lock – за изписване на главни букви  
 
Shift – за еднократно изписване на главна буква или символ от горния регистър  
 
Ctrl – за избор на определени действия в програмата, с която се работи 
 
( Shift + Alt) избор на език  
 
Back ( Backspace) – за изтриване на символа, въведен от текстовия курсор или за връщане на предишна страница (в интернет)  
 
Print – отпечатване на въведена информация  
 
Scroll Lock – позволява с клавишите стрелки да се управлява показалецът на мишката в някои програми  
 
Pause Break – използва се за прекъсване на програмата, в която се работи  
 
Altизползва се за отваряне на менюта в програми, а често и в комбинация с други клавиши.
 
Alt+F4за приключване на работа с операционната система Windows.